För dig som är hyresgäst

Hyr du bostad eller lokal av Turbinen och behöver kontakta oss för felanmälan eller andra hyresfrågor? All felanmälan sker via Mina Sidor.

Om det uppstår en skada eller ett fel i din lägenhet ska du genast anmäla detta till oss. Detsamma gäller för gemensamma utrymmen, till exempel för tvättstugan.

Anlita jourhjälp bara om ett fel är akut och måste åtgärdas omedelbart. Skador som snabbt förvärras, vattenläckage och liknande, ska givetvis anmälas och åtgärdas omgående.

Jour-nr

Efter kl 17 går det bra att kontakta
vår jour för akuta ärenden på telefon: 08-522 799 89

Kontaktpersoner


Hampus Cederflod Engström
Tel: 08-684 109 05
E-post: Hampus@turbinen.se

 

 

Fastighetsskötsel

Fredrik Lundstedt
Tel: 08-684 109 06
E-post: Fredrik@turbinen.se

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandrådet

 

Hitta till oss