Turbinen förvärvar ny fastighet och uppför depå åt Cramo

    Turbinen Fastigheter har förvärvar en fastighet i Lännersta i Nacka. Fastigheten har idag en byggnad med kontor och butik med två befintliga hyresgäster. Utöver detta bygger vi under 2018 en ny depå åt Cramo. Cramo är en av våra största hyresgäster och vi ser fram emot ett utökat samarbete.